Andrijana Mitrović: Otvorena vrata pravosuđa


kako biti prvi na googlu
Andrijana Mitrović, poznata leskovačka pesnikinja


kako biti prvi na googlu

Hiperkonkurencija, kao produkt globalizacije, dovela je do borbe za kupca utrkivanjem ko će mu ponuditi brže, bolje i jeftinije pogodnosti. Nije bilo teško da ovakav tretman, poznat kao „kupac je kralj“, uvrstimo u lična očekivanja, kad god smo u prilici da koristimo bilo koje proizvode ili usluge.

Kakve ovo veze ima sa pravosuđem?

Opširnije videti – o v d e!

Author: Danilo Kocić


kako biti prvi na googlu